– અમદાવાદ શહેરમાં ગાજવીજ સાથે શરૂ થયો વરસાદ

1657514339 6778

– શહેરના મોટા ભાગના વિસ્તરમાં વરસાદી માહોલ

1657514362 9896

– બોડકદેવ, જજીસ બંગલા, વસ્ત્રાપુરમાં વરસાદ

1657514391 4724

– શહેરના અનેક વિસ્તારમાં ઠેરઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા

1657514484 4047

– ખોખરા ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડના મકાનોમાં પાણી ભરાયા છે. તો સર્વોદયનગરના મકાનોમાં પણ વરસાદી પાણી ઘુસ્યા છે. 

1657514514 9571

– ખોખરા ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડના મકાનોમાં પાણી ભરાયા છે. તો સર્વોદયનગરના મકાનોમાં પણ વરસાદી પાણી ઘુસ્યા છે. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here