પર્સમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ ન રાખવી

પૈસા સિવાય પણ ઘણી વસ્તુઓ તમારા પર્સમાં રાખવામાં આવે છે, જેમાંથી ઘણી વસ્તુઓનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ થતો નથી. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર, આમાંથી કેટલીક વસ્તુઓને પર્સમાંથી ફેંકી દેવી જોઈએ. કારણ કે, આ વસ્તુઓ આસપાસ નકારાત્મક ઉર્જા વધારે છે.

પર્સમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવી

પર્સમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવી

આ સાથે કેટલીક વસ્તુઓ તમારા પર્સમાં રાખવાથી તમને ફાયદાઓ મળે છે. આ સાથે કેટલીક એવી વસ્તુઓ પણ રાખવામાં આવે છે, જેનાથી શુભ ફળ મળે છે અને માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મળે છે.

ખરાબ કાગળ કે ફાટેલી નો ન રાખશો

ખરાબ કાગળ કે ફાટેલી નોટો ન રાખશો

પર્સમાં ફાટેલી નોટો, કોઈ ફોટોગ્રાફ્સ કે ક્ષતિગ્રસ્ત કાગળો ન રાખવા જોઈએ. આનાથી નાણાંનો પ્રવાહ ઓછો થાય છે. પર્સ જેટલું સ્વચ્છ અને તેની અંદર વસ્તુઓ જેટલી વ્યવસ્થિત રાખવામાં આવે તેટલું સારું.

તમારા પર્સમાં લક્ષ્મી માતાનો કાગળનો ફોટો રાખો અને સમય-સમય પર બદલતા રહો. આનાથી તમારું પર્સ ક્યારેય ખાલી નહીં થાય. આ સિવાય તમે શ્રીયંત્ર પણ રાખી શકો છો. કારણ કે, તે લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here