સેલવાસ પાલિકામાં ઉપલબ્ધ થયેલી આ બેન્ડીકુટ રોબોટીક મશીન છે જેનો ઉપયોગ ચેમ્બર સફાઈ માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here