મહિનામાં સોનાની કિંમતમાં 20% સુધી વધારો થવાની શક્યતા છે. આજે 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 390નો વધારો અને 24 કેરેટમાં સીધો 600રૂનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here