માતા-પિતા બાળકોના લાલનપાલન અને શિક્ષણ પાછળ આખી જિંદગી ખપાવી દેતા હોય છે. પોતાના સપનાઓ દબાવીને પણ સંતાનોના સપનાં પૂરા કરવા હરહંમેશ માતા-પિતા પ્રયાસ કરે છે. આવો જોઈએ સમગ્ર અહેવાલ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here