આદિવાસીઓ અને સ્થાનિક માટે આ આંબાનું ઝાડ પવિત્ર છે અને વાર તહેવારે આ આંબાની પૂજા પણ કરે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here