પ્રદિપ પટેલ આ ઘડિયાળનું વેચાણ આદિવાસીના અલગ-અલગ સમાજમાં તેમજ બજારમાં કરી રહ્યા છે. આ ઘડિયાળની ખાસિયત એ છે કે આ કાંડા ઘડિયાળ જે રેગ્યુલર કાડા ઘડિયાળના કાંટા સીધા ચાલે છે પરંતુ આ કાંડા ઘડિયાળના કાંટા ઉંધા ચાલે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here